Öncelikle Network servisinin durumunu görüntüleyelim:

systemctl status NetworkManager.service

Sonrasında  Centos da çalışan ağ birimini görüntüleyelim:

nmcli dev status

Görüldüğü üzere Network Manger servisi aktif durumda.
Ağ birimi olarak da enp0s3 gözüküyor. (Not:enp0s3 olmak zorunda değil eth-0 vb. gibi de olmaktadır.)


enp0s3 ağ birimini yapılandırma işlemine geçelim

 cd /etc/sysconfig/network-scripts 

vi komutu ile enp0s3 biriminin içine girelim

 vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-enp0S3 

Aşağıdaki bilgileri aynı şekilde giriyoruz
Dikkat etmeniz gereken noktalar:

  1. IPADDR= ağınızda boşta olan bir ip adresini vermeniz gerek.

2.ONBOOT=yes seçeneği sunucu yeniden başlatıldığında otomatik olarak ağı algılamasını sağlar.

TYPE=Ethernet
BOOTPROTO=static
DEFROUTE=yes
PEERDNS=yes
PEERROUTES=yes
IPV4_FAILURE_FATAL=no
IPADDR=192.168.x.x
IPV6INIT=yes
IPV6_AUTOCONF=yes
IPV6_DEFROUTE=yes
IPV6_PEERDNS=yes
IPV6_PEERROUTES=yes
IPV6_FAILURE_FATAL=no
NAME=enp0s3
UUID=73a170ba-6bfa-4553-8070-e358e3b32f23f21e
ONBOOT=yes

Ayarları girdikten sonra kaydedip çıkıyoruz ve network servisini restart ediyoruz.

systemctl restart network.service

Network servisi restart olduktan sonra: ifconfig yada ip addr komutları ile ip alıp almadığını kontrol ediniz.