Fonksiyon Nedir?

Fonksiyonlar, bizi defalarca kod yazmaktan kurtarır. Bu sayede hem zamandan hemde harcanan enerjiden tasarruf etmiş oluruz. Eğer PHP’den önce C, Java gibi dilleri kullandıysanız, fonksiyon yazmak size yabancı gelmeyecektir.

Fonksiyon Tanımlama

Fonksiyonları iki şekilde tanımlayabiliriz.

1- Parametre kullanmadan fonksiyon tanımlama:

function fonksiyon_ismi()
{
#code
}

2- Parametre/Parametreler kullanarak fonksiyon tanımlama:

function fonksiyon_ismi(pmetre1, pmetre2)
{
#code
//Bazı durumlarda burada <strong>return </strong>kullanırız. Birazdan örneklerde göreceğiz.
}

Fonksiyon Örnekleri

function parametresiz()
{
echo "BTRehberi";
}
parametresiz();

echo "<hr>";

$a="Eren";
$b="Özdemir";

function parametreli($ad, $soyad)
{
echo "BTRehberi $ad $soyad";
}
parametreli($a, $b);

Biraz önceki başlıkta da belirttiğimiz gibi ilk fonksiyonumuzu parametresiz, ikinci fonksiyonumuzu ise parametreler ile yazdık. Şimdi bir hesaplama fonksiyonu yapalım ve devam edelim;

İlk Sayfamız:

<h1>Sayıları girin ve sonuçları görün</h1>
<form method="post" action="action.php">
İlk Sayı <input type="number" name="sayi1">
İkinci Sayı <input type="number" name="sayi2">
<input type="submit" value="İşlem Yap">
</form>

Action sayfamız ‘action.php’:


$a=$_POST['sayi1'];
$b=$_POST['sayi2'];

function topla($sayi1, $sayi2)
{
$toplam = $sayi1+$sayi2;
return $toplam;
}
echo topla($a,$b)."<hr>";
function cikar($sayi1, $sayi2)
{
$fark = $sayi1-$sayi2;
return $fark;
}
echo cikar($a,$b)."<hr>";
function carp($sayi1, $sayi2)
{
$carpim = $sayi1*$sayi2;
return $carpim;
}
echo carp($a,$b)."<hr>";
function bol($sayi1, $sayi2)
{
$bolum = $sayi1/$sayi2;
return $bolum;
}
echo bol($a,$b);

Bu örnek ile fonksiyon ile bir hesaplama örneği yapmış olduk. Bu şekilde kendimiz daha bir çok fonksiyon yazabiliriz.

Gelelim php’nin bize sunduğu hazır fonksiyonlara:

Hazır Fonksiyonlar

Tarih ve Saat

 1. getdate() : Tarih ve zaman bilgisini getirir.
 2. date() : Yerel tarihi ve saati biçimlendirir.
 3. time() : Sunucunun o anki zaman bilgisini saniye cinsinden gösterir.
 4. mktime() : İçerisine yazılan tarih ile 1 Ocak 1970den bu yana geçen zamanı saniye cinsinden gösterir.

Matematiksel

 1. abs() : Mutlak değer.
 2. floor() : Onladık sayıların ondalık kısmını yok sayıp yazar.
 3. ceil() : Ondalık sayıları büyük sayıya yuvarlar.
 4. round() : Ondalık sayıları yuvarlar. Kullanımı round(yuvarlanacak sayı, noktadan sonra kaç basamak yuvarlanacak)
 5. pow() : Sayının üssünü alır. (sayı,kuvvet)
 6. sqrt() : Karekök alır.
 7. max() : Verilen değerler içinde en büyüğünü alır. (1,5,7,9) // 9
 8. min() : Verilen değerler içinde en küçüğünü alır. (1,5,7,9) // 1
 9. log10() : 10 tabanında logaritma alır.

Mail Gönderme

mail(“gonderilecek_mailadresi”,”mail_konusu”,”mail_icerik”,”mail_baslik”);

Örnek olarak şöyle verebiliriz;

$mail = "btrehberi@gmail.com";
$konu = "Deneme Konu";
$icerik = "Deneme İçerik";
$baslik = "Deneme Baslik";
mail("$adres","$konu","$icerik","$baslik");

Bu dersimizde fonksiyonlardan bahsetmiş olduk.

Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.