Sabitler Nedir?

Sabitler değişkenler gibi değer tutar fakat değerleri değiştirilemez. Programda bir kere tanımlandığında hep öyle kalacaktır. Bir kere tanımlanıp değişmediği için güvenlidir. Değişken tanımlarken kullandığımız ‘$’ işaretini kullanmamıza gerek yoktur.

define(name, value)

define() işlevi ile sabit tanımlayabiliriz ve programın her yerinde erişebiliriz.

define("siteAdi", "BTRehberi");
define("admin", "Eren Özdemir");

siteAdi‘ ve ‘admin‘ olmak üzere iki tane sabit tanımlamış olduk. Birde Bunları ekrana yazdıralım bakalım.

define("siteAdi", "BTRehberi");
define("admin", "Eren Özdemir");
echo siteAdi." ".admin;

Ekrana yazdırırken tırnak içinde veya ‘$’ işareti kullanmadık. define() içine yazdığımız ilk değeri değişken, ikinci değeri ise içindeki veri olarak düşünebilirsiniz. Yani bu şekilde yazarsak ekran çıktısı olarak BTRehberi Eren Özdemir göreceğiz.

const name

define() işlevi yanında const ile de sabit tanımlayabiliriz. const ile tanımlanan sabitlerin tırnak içinde yazılmasına gerek yoktur. Ayrıca const’u fonskiyonlar, akış denetimleri, döngüler gibi yerlerde tanımlamak yerine programın en üstünde yazmamız gerekir. Çünkü const sabitlerinin derleme zamanı ele alınır.

const siteAdi = "BTRehberi";
echo siteAdi;

Sabitleri yazarken değişken belirleme kurallarına uymamız gerekir. Değişken adı ‘sayı, özel karakter ile başlayamaz’ şeklinde. Örnek olarak vericek olursak;

define("9siteAdi", "BTRehberi"); // Hatalı kullanım. Sabit adı sayı ile başlayamaz.
define("siteAdi", "BTRehberi"); // Geçerli kullanım.
siteAdi = "BTRehberi2"; // Hatalı kullanım oluyor. Çünkü sabit değeri değiştirilemez.
define ("piSayisi", 3.14); // Geçerli kullanım.
define (PiSayisi, 3.14); // Hatalı kullanım. Sabit adı çift tırnak içinde yazılmalıdır.

defined(‘name’)

defined() işlevi, bir sabitin tanımlı olup olmadığına bakar. Bize döndürdüğü değer ise mantıksal (boolean) bir değerdir. Sabit adı çift veya tek tırnak içinde yazılmalıdır.

define("siteAdi", "BTRehberi");
echo defined('siteAdi');

Ekran çıktısında 1 yazdığını göreceksiniz. Yani bize sabitin olduğunu gösteriyor. Eğer sabit yoksa ekranda bir şey yazmaz.

const ile tanımlanmış sabitlerle de defined() kullanılabilir.

const siteAdi = "BTRehberi";
echo defined('siteAdi');

Bu dersimizde sabitleri görmüş olduk.

Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.