Operatör Nedir?

Sabit ve değişkenler üzerinde işlemler yapmamızı sağlayan karakter yada karakter topluluklarına operatör denir. Biz en çok kullanacağımız operatörlerin bir kaçına değineceğiz. Aritmetiksel operatörlerden başlayalım.

Aritmetiksel Operatörler

Aritmetiksel operatörler ile matematik işlemlerini yapıyoruz. Bazı yerlerde Mod Alma işlemini ayrı gösteriyorlar fakat ben bir arada değineceğim.

Örneklerle bakalım;

$a=5;
$b=12;
$c=$a+$b;
$d=$a-$b;
$e=$a*$b;
$f=$b/$a;
$g=$b%$a;
echo $c."<br>".$d."<br>".$e."<br>".$f."<br>".$g;

Ekrandaki görüntü şu şekilde olacaktır;

17
-7
60
2.4
2

Gördüğünüz gibi bütün işlemleri tanımlanmış değişkenler üzerinde yapmış olduk.

İlişkisel Operatörler

İki değerin bir çok açıdan karşılaştırılması işlemleri için kullanılır. Koşul ifadelerini kullanırken her zaman işimize yarayan bu operatörler karşılaştırma sonucunda boolean (true, false) bir değer döndürür.

Buradaki operatörleri tek tek ele alalım.

Eşittir “==”

İki değerin birbirine eşitliğinin kontrolünü yapar.

$a=5;
$b=12;
$aa="BTRehberi";
$bb="BTRehberi";
echo $a==$b; //Ekranda bir şey yazmaz. Yani döndürdüğü değer false (0)
echo $aa==$bb; //Ekranda 1 yazar. Yani döndürdüğü değer true(1)

Eşit Değildir “!=”

İki değerin birbirine eşit olmadığının kontrolünü yapar.

$a=5;
$b=12;
$aa="BTRehberi";
$bb="BTRehberi";
echo $a!=$b; //Ekranda 1 yazar. Yani döndürdüğü değer true (1)
echo $aa!=$bb; //Ekranda bir şey yazmaz. Yani döndürdüğü değer false(0)

Küçüktür “<“

İki değerin birbirine küçüklüğünün kontrolünü yapar.

$a=5;
$b=12;
echo $a<$b; //true(1)

Büyüktür “>”

İki değerin birbirine büyüklüğünün kontrolünü yapar.

$a=5;
$b=12;
echo $a>$b; //false(0)

Küçük Eşittir “<=”

İki değerin birbirine eşitliğinin veya küçüklüğünün kontrolünü yapar.

$a=5;
$b=12;
echo $a<=$b; //true(1)

Büyük Eşittir “>=”

İki değerin birbirine eşitliğinin veya büyüklüğünün kontrolünü yapar.

$a=5;
$b=12;
echo $a>=$b; //false(0)

 

 

Mantıksal Operatörler

Birden fazla koşulun olduğu durumlarda kullanılır. Birden fazla boolean değerin tek bir değer şeklinde dönmesini sağlar.

Ve “&&”

Sorgulanan koşulların hepsi true(1) olduğu zaman true(1), birinin false(0) olması durumda false(0) değeri döndürür.

$a=5;
$b=6;
$c=4;
echo $a<$b && $a>$c; && $c<$b //true(1)

Veya “||”

Sorgulanan koşullardan biri true(1) ise true(1) döndürür, hepsi false(0) ise false(0) döndürür.

$a=5;
$b=6;
$c=4;
echo $a>$c || $b>$a || $c>$b //false(0)

Değil “!”

Değerleri tam tersine çevirir. true(1) ise false(0), false(0) ise true(1) döndürür.

Ekstra olarak Birleştirme ve Hata Bastırma Operatörünü de ekleyelim.

Birleştirme Operatörü birkaç örnekte de gözünüze çarpmıştır nokta(.) işareti. String ifadelerle sayısal ifadeleri veya string ifadelerle string ifadeleri birleştirmemize yarar. Örnek olarak gösterelim;

$a=5;
$b=6;
$c=$a+$b;
echo $a."+".$b."=".$c;

Ekranda “5+6=11” yazacaktır.

Hata Bastırma Operatörü “@” işaretidir. Her kod satırının önünde kullanabiliriz. Hata aldığımız yerin başına koyarsak ekran çıktısında o hata yazmayacaktır. Mesela bir sayıyı 0’a bölelim. Php sayıyı 0’a bölemeyeceği için ekranda hem hata hemde INF yazacaktır. biz sorgunun başına @ işareti koyduğumuzda ise hatayı görmezden gelip sadece ekranda INF yazacaktır. Örnek olarak gösterelim;

$a=0;
$b=19;
echo @($b/$a);

Atama Operatörleri

Bu operatörlerimiz ile değişkenlere değer ataması yaparız. Temel atama operatörümüz eşittirdir (=). Bir çok örneğimizde de bu işlevi kullandık. Şimdi ise birleşik atama işlemleri yapacağız. Basit bir örnekle kavrayabileceğimiz bu operatörleri önce tablo üzerinde inceleyelim.

Tek bir örnekle gösterelim anlaşılacağına eminim;

$a = 5;
$b = 10;
$a *= $b;
echo $a;

Ekran çıktısında 50 yazacaktır. Tam açılım kısmında da gördüğümüz gibi $a ile $b‘yi çarpıp $a değişkenine atama yapıyor.

Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.