Powershell ile çok farklı şekillerde mail gönderme işlemi yapabilirsiniz.
Öncelikle cmd arayüzünü açıp “telnet smtp.gmail.com 587” kommutunu yazarak bilgisayarınızdan erişim varmı diye kontrol edebilirsiniz.
Aşağıda ki script üzerinde bir kaç değişiklik yaparak farklı şekilde mail ayarları yapılabilir.

$From = "test@gmail.com"
$To = "test1@gmail.com"
$SMTPServer = "smtp.gmail.com"
$SMTPPort = "587"
$Username = "test@gmail.com"
$Password = "Şifreniz"
$subject = "Email Subject"
$body = "Dear <b><font color=red>$to</b></font> 
"
$body = "We are testing <b>HTML</b> email 
"
$body = "Click <a href=http://www.google.com>here</a> to open google 
"
$smtp = New-Object System.Net.Mail.SmtpClient($SMTPServer, $SMTPPort);

$smtp.EnableSSL = $true
$smtp.Credentials = New-Object System.Net.NetworkCredential($Username, $Password);
$smtp.Send($From, $To, $subject, $body);