Router’da yönlendirme işlemini anlatmadan önce, Router’ın bir ağ içerisinde ne iş yaptığından kısaca bahsetmek faydalı olur.

Router Nedir?

Router (Yönlendirici), farklı ağlar arasında paket yönlendirmesi yapar. Aslında yönlendiriciler, paketleri en kısa yoldan ve en güvenli şekilde anahtarlayan bilgisayarlardır. Bir ağdan gelen paketi alır, paketin hedef ip adresine bakar ve routing tablosuna bakıp onu hedefe iletir. İşte bu işlemi yapabilmeleri için rotaların öğretilmesi gerekmektedir. Bu farklı yollardan yapılabilir. Router’lar ağı 4 farklı şekilde öğrenebilirler;

1.Direkt Bağlı Rotalar(Directly Connected Route): Router’ın her interface’sinde bulunan, otomatik olarak tanıdığı ağlardır. Bu ağlara direkt bağlı olduğu için, özel olarak öğretmeye gerek kalmaz.

2.Statik Rotalar(Static Route): Yönetici uzak rotayı elle yazar.(Eğer 192.168.5.0 ağına gitmek istiyorsan, paketi alıp Router2’ye gönder.)

3.Dinamik Rotalar(Dynamic Route): Router’lar, kendi bildikleri tüm networkleri birbirlerine öğretirler.

4.Varsayılan (Default) Rotalar: Router, bilmediği hedef olunca, paketi belirlenen başka bir router’a yollar.(Tanımadığın tüm paketleri Router2’ye yolla.)

Eğer bir router, gelen paketin hedefinin nerede olduğunu bilmiyorsa, paketi çöpe atar. Sürekli bir iletişimin olması için rotaları belirlemek oldukça önemlidir.

Router Yönlendirme İşlemini Nasıl Yapar?

Her router doğası gereği yönlendirme tablosu (routing table) tutar. Gelen paketlerin nereye gönderileceğine bu tabloya bakarak karar verir.

Yukarıda gördüğünüz, “Show ip route” komutunun sonucunda çıkmış bir routing tablosudur. Kırmızı pencere içine aldığım kısım, belirtilen rotanın hangi yolla öğretildiğidir.(Statik, dinamik, varsayılan ya da direkt bağlı?) C, bu rotanın direkt bağlı olduğunu gösterir. Yeşil pencerede bulunan ise, direkt bağlı olunan ağın adresi ve ilgili interface’dir.(Yani R2 router’ımız 100.100.100.0 ağına, fastEthernet0/0 interface’inden direkt olarak bağlıdır.) Bu bilgiler, kullanılan öğretme biçimleri ve protokollere göre tabiki de değişecektir.

S 192.168.1.0/24 [1/0] via 100.100.100.1

S” ile gösterilen kısım ise, rotanın statik olarak yazıldığı anlamına gelir. Yani bu rotayı yönetici kendisi yazmış.

192.168.1.0/24” ağına bir paket gelmişse, paket “100.100.100.1” ip’ye sahip router’a yollanacak. Çünkü o router, “192.168.1.0/24” ağına direkt bağlı, yani ağı tanıyor.

[1/0]” ise, yazılan rota hakkında bize bilgi verir.”1“, yönetimsel uzaklıktır(AD: Administrative Distance). Yani bu rotanın nasıl öğretildiğinin sayısal karşılığıdır denebilir.1, bu rotanın admin tarafından oluşturulduğunu ifade eder. Bu sayı ne kadar küçükse o kadar değerlidir. Eğer bir router’a iki farklı yoldan rota öğretildiyse, seçimi yapmak için yönetimsel uzaklığa bakar. Hangisi daha değerliyse(daha küçükse) onu kabul eder.

0“, metric değeridir. Metric, rotanın kalitesini tarif eder, şimdilik bu konuya çok girmeye gerek yok.

“NOT: Derseniz ki, iki rotanın da yönetimsel uzaklıkları ve metric değerleri eşit olursa, bu sefer seçimi nasıl yapar? O zaman yapılacak iş, Load Balancing’dir. Yani yük paylaşımı. Her iki kanaldan paketleri sırasıyla gönderir, yük paylaşımı yapılmış olur.”

Bu yazımda size statik yönlendirmenin nasıl yapılacağından bahsedeceğim.

Statik Yönlendirme

Statik yönlendirme, yönetici tarafından tek tek yapılacağı için çok büyük ağlarda tercih edilen bir işlem değildir.

ag

Bu ağda görüldüğü üzere, router’ın her bir interface’i farklı ağ demek. Her interface’inde farklı ip adresleri bulunmaktadır. R1, 192.168.1.0/24 ve 100.100.100.0/24 networklerini tanır, çünkü onlara direkt bağlı. Ama R2’nin diğer tarafında bulunan 192.168.2.0/24 ağı ile R3’ün diğer tarafında bulunan 192.168.3.0/24 networklerini tanımıyor. Bu networkler R1 için Remote Network‘lerdir. R1’e bu iki networkü tanıtalım, bunun için de statik rota kullanalım.

R1(config)#ip route   192.168.2.0   255.255.255.0   100.100.100.2

Eğer 192.168.2.0 networküne paket göndermek istiyorsan, paketi 100.100.100.2 ip’ye sahip router’a gönder, o iletecektir. İşte bu kadar. Bunu diğer remote network’ümüz için de yapalım.

R1(config)#ip route   192.168.3.0   255.255.255.0   100.100.100.3

Eğer 192.168.3.0 networküne paket gidecekse, paketi 100.100.100.3 ip’li router’a gönder gitsin. Rota tamamlandı. Böylece uzak rotaları R1’e öğretmiş olduk.

Peki rotayı belirlediğimiz bağlantı çökerse ne olacak? İşi sağlama alalım.

Bir hedefe giden iki farklı bağlantı olduğunu düşünelim. Diyelim ki, kullandığımız bağlantı bir şekilde kullanılamaz hale geldi. Eğer alternatif bir rota belirlememişsek, iletişim kesilir.

R1(config)#ip route   40.0.0.0   255.0.0.0   20.0.0.2

R1(config)#ip route   40.0.0.0   255.0.0.0   20.0.0.3   5

İşte bunun önüne geçmek için alternatif rota belirlenmelidir. Yukarıda, 40.0.0.0 network’üne gitmek istediğimizde 20.0.0.2 rotasını kullanacağımızı belirttik. Hemen altında ise, yine aynı network için başka bir rota tanımı yaptık. Yani eğer 20.0.0.2 ile bağlantımız koparsa, paketleri 20.0.0.3’e gönderecek. Sonundaki 5 ise, yönetimsel uzaklığımız. Admin değerimiz 1’dir, alternatif rotayı 5 yapıyoruz ki adminden hemen sonra gelsin. Böylece bir bağlantı koparsa, otomatik olarak diğer bağlantıya geçer.

Hedef router’ın ip adresini yazmak yerine hangi interface’den çıkacaksa onun ismini de yazabiliriz.(ip route 40.0.0.0 255.0.0.0 s0/0/0: Paketleri s0/0/0 interface’inden gönder.). Lakin bu noktadan noktaya bir bağlantı için geçerli olur.(Noktadan noktaya bağlantı, bir router’dan çıkan paketin alternatif yol olmadan belirli bir router’a girmesidir.)

 

Burada göründüğü gibi, router’lar arasında tek bir bağlantı var, başka bir bağlantı bulunmuyor. Bu noktadan noktaya bağlantıdır.

Başka bir yol da, router’a gelen ve tanımadığı tüm paketleri belirli bir router’a yollamasıdır.

R1(config)#ip route   0.0.0.0   0.0.0.0   s0/0/1

Tanımadığın tüm paketleri s0/0/1 interface’inden gönder. Ya da 192.168.2.1 ip adresine sahip router’a gönder.

Statik rotayı bu şekilde oluşturabilirsiniz. Bir sonraki yazılarımda dinamik yönlendirmeden bahsedeceğim. Siz de bol bol örnek yapıp bu işin mantığını kavrayabilirsiniz.

2 Yorumlar

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz